BÁO CÁO công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 385/BC-TU công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn