BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 29/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn