Bảo vệ môi trường ở xã nông thôn mới

Hiện nay, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Tân Thành tham gia vệ sinh môi trường

Tân Thành là thôn điển hình thực hiện tốt tiêu chí môi trường của xã Nông Thượng. Ông Hoàng Hữu Sinh – Trưởng thôn Tân Thành cho biết: Thực hiện tiêu chí môi trường, Ban phát triển thôn vận động Nhân dân thường xuyên quét dọn xung quanh nhà ở; vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ mỗi tháng 01 lần; xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Hiện trên địa bàn thôn có 01 cơ sở chế biến lâm sản và 01 HTX nông nghiệp hoạt động chấp hành tốt việc xử lý rác thải và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, 85 hộ dân trong thôn tích cực tham gia trồng rừng phủ xanh đất trồng đồi trọc, bảo vệ cảnh quan, chống biến đổi khí hậu.Toàn thôn có hơn 300ha rừng trồng các loại, rừng phòng hộ được người dân bảo vệ nghiêm ngặt.

Xã Nông Thượng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Xác định môi trường là tiêu chí khó thực hiện và duy trì bền vững, hằng năm, xã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các hoạt động thiết thực. Trong đó, các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động Nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; thực hiện thu gom, xử lý, phân loại các rác thải theo hướng dẫn, tránh gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các tuyến đường hoa, trồng cây phân tán, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Hiện xã duy trì chăm sóc 04 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 02km. Hằng tháng, các thôn phát động nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh.

Đối với chăn nuôi gia súc, xã vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại xa nhà ở, thu gom chất thải từ gia súc, gia cầm xử lý để bón cây trồng. Xã nỗ lực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Theo đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tích cực bảo vệ các công trình nước sạch, gìn giữ môi trường đầu nguồn nước sinh hoạt; vận động nhân dân trồng rừng khu vực đầu nguồn, không thả rông gia súc, đưa việc bảo vệ đầu nguồn nước sinh hoạt vào quy ước, hương ước các thôn.

Nông Thượng cũng tranh thủ các nguồn vốn của Tỉnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Năm 2021, từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới, xã hỗ trợ 211 hộ dân tại 02 thôn Tân Thành, Cốc Muổng, mỗi gia đình 01 thùng rác phục vụ thu gom, xử lý rác thải. Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường gắn với chương trình nông thôn mới, chỉnh trang đô thị đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Nông Thượng ngày càng khang trang. Năm 2021, xã được Tỉnh bố trí điểm quy hoạch nghĩa trang nhân dân tại thôn Nà Kẹn, hiện đã hoàn thành.

Phong trào trồng rừng nhằm bảo vệ cảnh quan, gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp được người dân tích cực thực hiện. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, toàn xã trồng được 396ha rừng, không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần giảm xói mòn đất, chống sạt lở, lũ quét, cải thiện không khí…

Với nhiều hình thức phong phú, cách làm hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường ở Nông Thượng nhận được sự hưởng ứng của nhân dân. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn xã đạt 80%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, có 827/885 hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, 93% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Kết quả rà soát thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, Nông Thượng đã đạt chuẩn tiêu chí môi trường nâng cao.

Ông Triệu Văn Nhúc – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng cho biết: “Để duy trì bền vững tiêu chí Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian tới, xã đề ra các giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước; đưa nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào hương ước 15 thôn; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải theo nhóm; vận động các hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ tiến hành theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn./.

                                    Hoàng Thạc