Bắt đầu cải tạo vỉa hè của Phố đi bộ thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn)-Ngay sau khi thành phố Bắc Kạn họp triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ vào ngày 5/5/2024, đơn vị thi công là Công ty TNHH Long Thịnh đã bắt đầu thực hiện hạng mục cải tạo vỉa hè hai bên trục đường Thanh Niên.

Cải tạo vỉa hè của Phố đi bộ thành phố Bắc Kạn trên trục đường Thanh Niên

Vỉa hè 2 bên trục đường Thanh Niên đã được được đầu tư trước đây, hiện nhiều đoạn bị gồ ghề, không bằng phẳng, hầu hết các bồn cây dọc tuyến bị vỡ, không thuận tiện cho đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan. Theo phương án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật của tuyến phố đi bộ, toàn bộ vỉa hè cũ sẽ được lát lại bằng gạch Coric giả đá; thay thế bó vỉa bằng bê tông, trong đó sử dụng bó vỉa có độ vát sâu để thuận lợi cho hoạt động của phố đi bộ. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ thực hiện cải tạo đồng bộ hệ thống cấp thoát nước 2 bên đường./.

                                                    Hoàng Thạc