UBND thành phố tổ chức phiên họp thành viên tháng 5 năm 2024

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 09/5/2024, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức phiên họp thành viên tháng 5 năm 2024.

Trong tháng 4 năm 2024, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết, hoàn thành một số công việc giao. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt khoảng 317 tỷ đồng, đạt 8,54% so kế hoạch năm, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 5,31% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 1.273 tỷ đồng, tăng 5,55% so với cùng kỳ.

Công tác trồng trọt luôn được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, bám sát khung thời vụ, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố; kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến ngành nông – nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố. Trên các cây trồng có một số sâu, bệnh hại cây nhẹ không ảnh hưởng lớn sinh trưởng, phát triển của cây. Người dân đã chủ động phun phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tình hình chăn nuôi trong tháng 4/2024 trên địa bàn ổn định. Công tác trồng rừng: đã thực hiện trồng được 42.15 ha chủ yếu trên diện tích sau khai thác rừng trồng. Rừng trồng được chăm sóc và bảo vệ đúng theo quy trình kỹ thuật, cây trồng sinh trưởng khá tốt.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn thành phố được giao 317 tỷ đồng; thực hiện từ ngày 01/4-15/4 là 3,984 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 4 là 6,510 tỷ đồng, lũy kế thu đến ngày 15/4/2024 đạt 54,503 tỷ đồng, bằng 17,2% dự toán giao, ước thực hiện đến hết tháng 4 đạt 56,983 tỷ đồng bằng 18% dự toán giao. công tác Quản lý đô thị, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 Phân khu N3 – Khu vực đô thị trung tâm phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 Phân khu N2 -Khu vực đô thị trung tâm phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra 14 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, kết quả kiểm tra có 12 công trình trên xây dựng đúng giấy phép; 02 công trình xây dựng không có giấy phép. Tiến hành tuần tra, kiểm tra các tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố được 15 buổi, nhắc nhở 32 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hiện có 07 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố. Địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thi công xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tiến độ thực hiện 03 dự án trọng điểm như: Dự án Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn, Dự án: Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Dự án: Đường vào Hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng số dự án được giao kế hoạch năm 2024 là 40 công trình, dự án với tổng số vốn giao là 271.926 triệu đồng. Tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân đến 15/4/2024 là: 36.487 triệu đồng, bằng 13%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại buổi làm việc, các phòng, ban chuyên môn thành phố Bắc Kạn báo cáo thêm các nội dung liên quan đế công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức; phục vụ kỳ họp hội đồng nhân dân đột xuất tháng 5 năm 2024; điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn; công tác chuẩn bị kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức các hoạt động văn hoá tại tuyến phố đi bộ; triển khai kế hoạch của Thành uỷ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Bắc Kạn; việc phát triển du lịch tại thành phố Bắc Kạn; quá trình thực hiện công tác cuốn sổ tuyên truyền về văn minh đô thị; các hoạt động văn hoá sự kiện lớn của địa phương được cán bộ, nhân dân đánh giá cao về quy mô và chất lượng; công tác quản lý đô thị, các trường hợp cố tình chây ỳ, vi phạm trên địa bàn thành phố đề nghị có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm; công tác quy hoạch chung; rà soát, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập ngành giáo dục; tổ chức khen thưởng học sinh giỏi; rà soát, phân bổ các nguồn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm sửa chữa trạm bơm, đảm bảo nước tưới tiêu cho người dân thôn Tổng Nẻng (phường Huyền Tụng),..

Từ những nội dung đề xuất, kiến nghị của phòng, ban chuyên môn, đồng chí chủ trì Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho rằng, dự báo các chỉ số về kinh tế đạt được khá thấp so với cùng kỳ năm ngoái, do vậy đề nghị các phòng, ban chuyên môn cần bám sát thời gian, giám sát, chủ động tập trung thực hiện hiệu quả công việc được giao,..

Triệu Biển