BCĐ Thị xã Bắc Kạn họp triển khai công tác trồng rừng năm 2014

Năm 2014 Thị xã Bắc Kạn được tỉnh giao chỉ tiêu trồng rừng mới là 450ha, giảm 50 ha so với năm 2013.  Rút kinh nghiệm từ vụ trồng rừng năm 2013, các thành viên trong BCĐ trồng rừng thị xã Bắc Kạn đã tập trung thảo luận và thống nhất cao sẽ tập trung trồng tại 4 xã trên địa bàn bởi hiện nay 04 phường nội thị diện tích đất lâm nghiệp ngày càng bị thu hẹp hoặc có thì không có đường giao thông để vận chuyển cây giống. Đồng thời cũng tạm giao  100 ha cho Đoàn thanh niên, Hội Phụ Nữ, Cựu chiến binh, hội nông dân cùng thực hiện. Để thực hiện công tác rừng rừng theo đúng sự chỉ đạo của UBND tỉnh  là “ ở đâu có đường, ở đó có rừng” Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng thị xã Bắc Kạn đã bàn bạc, xem xét và quyết định sẽ tập trung phát triển rừng phân tán để hỗ trợ cho diện tích rừng sản xuất trên địa bàn. Tiếp tục khắc phục khó khăn về thời tiết, nguồn nhân lực  bằng cách tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện đủ diện tích. Phấn đấu triển khai hội nghị về công tác trồng rừng tại xã, phường hoàn thành trước 15/11/2013. Hạt kiểm lâm tích cực xuống kiểm tra thực địa,. Đồng thời phối hợp với các chủ vườn ươm chuẩn bị đủ về cây giống đảm bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển cây giống. hướng dẫn nhân dân cách trồng và kỹ thuật chăm sóc cây con. Cơ cấu cây giống chủ yếu vẫn là cây Mỡ và Keo và một số loại cây khác như Trám trám nhân dân có thể vừa thu nhập từ việc lấy quả và lấy gỗ…