Phó Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Đức Lân kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm 2012 tại thị xã Bắc Kạn

Ngày 03/10/2012, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm 2012 tại thị xã Bắc Kạn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội an ninh – quốc phòng. 

 

Đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

Tình hình giá cả hàng hóa có nhiều biến động do tác động bởi các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ, trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách và bình ổn giá một số mặt hàng đã được triển khai theo đúng kế hoạch nên thị trường hàng hóa vẫn đa dạng, phong phú đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công tác quản lý thị trường được duy trì thường xuyên, góp phần vào việc ổn định thị trường và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng là 822.036 triệu đồng, đạt 84,75% kế hoạch. Tình hình sản xuất công nghiệp có chiều hướng tăng dần nhưng do thị trường tiêu thụ nhỏ, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại địa phương, giá cả đầu vào luôn biến động theo chiều hướng tăng nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất. Trong 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 68.672 triệu đồng, đạt 95,83% kế hoạch.

Sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản của thị xã 9 tháng đầu năm 2012 về cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Diện tích gieo cấy cây trồng vụ xuân thực hiện được677,95ha với tổng sản lượng lương thực có hạt là 2.147tấn, đạt 105,8% kế hoạch. Câytrồng vụ mùa thực hiện gieo cấy được 755,85ha, ước tổng sản lượng lương thực có hạt là 2.414 tấn. Cây dong riềng mặc dù tỉnh không giao kế hoạch nhưng thị xã cũng đã trồngđược 35,258ha, đến nay cây sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sản lượng thực được trong năm là 1.586 tấn. Hiện tại, thị xã đã trồng rừng theo Dự án 147 của Chính phủ được 514,51ha, đạt 102% kế hoạch, tỷ lệ cây sống đạt 90%. Công tác phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm và tiêm phòng tiếp tục được quan tâm, thực hiện…

Đối với công tác thu ngân sách, tính đến hết ngày 30/9/2012, toàn thị xã thu ngân sách được gần 35 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch. Về công tác xây dựng cơ bản, các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch giao năm 2012 đến nay là 38 công trình, dự án với tổng kế hoạch vốn đầu tư là 75.606 triệu đồng, hiện đã giải ngân được 59% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả. An ninh – quốc phòng được ổn định và giữ vững. Thị xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh; triển khai tốt công tác phòng, chống bão lụt – tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ…

Trong 3 tháng tiếp theo, thị xã Bắc Kạn xác định: Tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ổn định; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ và quản lý rừng; đôn đốc và khai thác triệt để các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục, y tế thị xã phát triển, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của thị xã như: Công tác thu ngân sách nhà nước; công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn… và kế hoạch trồng rừng năm 2013.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả thị xã Bắc Kạn đã đạt được trong 9 tháng năm 2012, đặc biệt là về sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, công tác quản lýđô thị. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị: Từ nay đến cuối năm 2012, thị xã Bắc Kạn cần quan tâm rà roát lại các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu về ngân sách, xoá đói giảm nghèo, giáo dục và xây dựng cơ bản; chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và sản xuất vụ đông xuân; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình…./.

 Thu Cúc