BCHQS thị xã tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 2015

Trong thời gian 7 ngày, 116 cán bộ dân quân tự vệ thuộc đơn vị DQTV của 8 xã phường ngoài việc được bổ trợ những kiến thức cơ bản về  chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Công tác Đảng công tác chính trị trong xây dựng lực lượng DQTV sẽ dành phần lớn thời gian nghiên cứu các phương pháp duy trì một buổi tập luyện ném lựu đạn xa trúng hướng, một buổi bắn súng trường K63 và luyện tập thực hành ném lựu đạn, bắn súng. Phương pháp huấn luyện và duy trì một bài điều lệnh quân ngũ, huấn luyện chiến thuật.Hướng dẫn về kế hoạch chiến đấu của Trung đội trưởng, trung đội dân quân cơ động của xã phường. Trong quá trình ôn luyện viết bài thu hoạch, từng đồng chí và đội ngũ đơn vị dân quân phải tham gia kiểm tra về thực hành bắn đạn thật súng K63 và phương pháp huấn luyện và duy trì một bài điều lệnh quân ngũ.  Lớp tập huấn này nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu và khả năng sẵn sàng cơ động, tham gia chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Lớp học kết thúc vào ngày 12/01/2015. ./.