Bế mạc giải Bóng chuyền hơi Trung – Cao tuổi thành phố Bắc Kạn

39 đội bóng chuyền hơi của thành phố đã cống hiến cho khán giả những trận đấu rất hấp dẫn, sôi nổi. Kết thúc giải đấu, đối với nội dung nam từ 40 – 47 tuổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội bóng chuyền hơi phường Sông Cầu, giải Nhì thuộc về đội bóng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, giải Ba thuộc về đội bóng phường Đức Xuân. Lứa tuổi từ 48-55, giải Nhất cho đội bóng chuyền hơi phường Đức Xuân, giải Nhì thuộc về đội bóng phường Nguyễn Thị Minh Khai, giải Ba thuộc về đội bóng phường Huyền Tụng. Lứa tuổi từ 56-60, giải Nhất thuộc về đội Hội Cựu chiến binh thành phố, giải Nhì thuộc về đội phường Đức Xuân, giải Ba thuộc về đội bóng Câu lạc bộ hưu trí Công an thành phố. Đối với nội dung nam 61 tuổi trở lên, giải Nhất thuộc về  đội bóng phường Phùng Chí Kiên, giải Nhì thuộc về đội Câu lạc bộ dưỡng sinh thành phố, giải Ba thuộc về đội bóng phường Đức Xuân.

 

Trao giải ở nội dung nữ từ 57 tuổi trở lên

Đối với nội dung nữ 36-43 tuổi, đội phường Đức Xuân đạt giải Nhất; Giải Nhì thuộc về đội phường Nguyễn Thị Minh Khai; giải Ba thuộc về đội bóng phường Phùng Chí Kiên. Lứa tuổi từ 44-50, giải Nhất thuộc về đội Câu lạc bộ thể thao gia đình; Đội phường Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải Nhì; Giải Ba thuộc về đội bóng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Lứa tuổi từ 51-56 tuổi, giải Nhất thuộc về đội phường Nguyễn Thị Minh Khai; giải Nhì thuộc về Đội phường Đức Xuân; Giải Ba thuộc về đội phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Nội dung nữ từ 57 tuổi trở lên, giải nhất thuộc về đội bóng Hội người cao tuổi thành phố; Giải Nhì thuộc về đội phường Nguyễn Thị Minh Khai; giải Ba thuộc về đội Câu lạc bộ dưỡng sinh phường Đức xuân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho 08 vận động viên tấn công xuất sắc nhất.