Thành phố Bắc Kạn triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số

Theo đó, thành phố tập trung truyền thông vào các nội dung như tuyên truyền về dân số – kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các thành tựu trong 55 năm thực hiện công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình, ý nghĩa Tháng hành động Quốc gia về Dân số, ngày Dân số Việt Nam, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình và tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân số – kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; tăng cường vận động sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; Các giải pháp giải quyết các vấn đề mới của công tác dân số và phát triển trong thời gian tới như mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số, người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên…

Để Tháng hành động thực sự lan rộng, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thành phố giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường  để việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 ngày truyền thống công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12/2016 đạt hiệu quả cao./.