BIDV tài trợ 300 triệu đồng trồng cây xanh tại tuyến đường đô thị thành phố

Chiều ngày 14/02, Thành phố Bắc Kạn họp triển khai trồng cây xanh tại tuyến đường đô thị. Đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Cụ thể, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV) đã thông qua mức tài trợ trồng cây xanh đô thị tối đa 300 triệu đồng, thời gian thực hiện trong năm 2023. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban thành phố đã thảo luận dự kiến trồng cây tại tuyến đường Nguyễn Văn Tố; đường Trường Chinh và dự kiến 02 loại cây Giáng Hương; cây Bàng Đài Loan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Hữu Bường, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố rà soát, đề xuất phương án trồng cây tại một số tuyến đường đô thị, lựa chọn chủng loại cây trồng phù hợp; phòng Tài chính-kế hoạch phối hợp đảm bảo các bước trong quá trình thực hiện Trồng tại các tuyến phố đô thị./.

Minh Cường