Bộ Nội vụ làm việc với thành phố Bắc Kạn về kết quả triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW- BCSĐCP

Sáng ngày 08/7/2021, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Bắc Kạn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016- 2021.

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Lam – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc các cơ quan: Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dự và làm việc với đoàn công tác có đồng chí: Phạm Duy Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-Ctr/ BDVTW-BCSĐCP của thành phố. Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị 16 và Chương trình phối hợp số 79 được Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình về các nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hoạt động của các cơ quan đơn vị, đội ngũ CBCCVC trong công tác dân vận. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại thành phố đã phát huy rõ nét vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình dân vận chính quyền của địa phương đã bám sát nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua những việc làm cụ thể như: Vận động Nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng, huy động lực lượng vận chuyển, lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm đường bê tông nội đồng, nhà văn hóa thôn bản; tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Trong 5 năm, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: Thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; “Thành phố Bắc Kạn chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp và đạt những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt trong việc thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thành phố, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc các quy trình bầu cử theo quy định, UBND thành phố và UBND các xã, phường thành lập Ủy ban bầu cử và các ban, tổ giúp việc, tổ bầu cử theo quy định hiện hành. Các xã, phường đã tổ chức đầy đủ kịp thời các cuộc Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến của nhân dân về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bầu cử trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp, đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, còn đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường đã bầu được 165/168 đại biểu, không có xã, phường phải bầu cử thêm, bầu cử lại.

UBND thành phố và UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch tiếp xúc đối thoại với nhân dân và ban hành Quy chế, Kế hoạch tiếp công dân theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân và tiếp công dân định kỳ, đột xuất đúng quy định, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền, không gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện những nội dung này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân và cán bộ, công chức được UBND thành phố thực hiện nghiêm túc. Công tác thông tin, công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp xúc đối thoại với nhân dân đi vào nề nếp, đạt hiệu quả rõ rệt, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đề ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn quan tâm và nhấn mạnh: Công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên, lâu dài gắn với quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Vì vậy, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, qua đó phát huy sức mạnh nội lực của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Đặng Tuyết