Hội Nông dân phường Sông Cầu sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 7/7/2021, Hội Nông dân phường Sông Cầu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Toàn cảnh buổi sơ kết giữa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Sông Cầu đã bám vào Nghị Quyết Đại Hội các cấp, chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hoạt động toàn khóa, bám sát các chỉ tiêu của Nghị Quyết, thực hiện tốt các chương trình, nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tích cực triển khai các Nghị quyết số 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội (khóa VII). Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó tỷ lệ hội viên tham gia vào hội ngày càng cao. Trong giai đoạn 2018-2021 đã thành lập mới được 03 chi Hội (chi hội 3,6, 13) phát triển 34 hội viên mới. Thực hiện 58 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 36 cuộc kiểm tra công tác Hội; 22 cuộc kiểm tra công tác vay vốn. Hằng năm, số lượng hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tổ chức 88 buổi tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới 2.076 lượt hội viên tham gia.Tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW và Quỹ HTND tỉnh thuộc 02 dự án “ Cải tạo và chăm sóc cây cam quýt” tại chi hội 19, dự án “ Phát triển nghề làm chổi chít” tại chi hội 10, tạo điều kiện cho 20 hội viên vay vốn, các hộ vay thực hiện hiệu quả sử dụng vốn, tạo việc làm ổn định. Phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn duy trì các tổ TK&VV. Hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn, triển khai và tiếp nhận các dự án tạo việc làm cho hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn phường như: Dự án mít Thái siêu sớm; 10ha, dự án giống lúa SRI; 6,09ha; dự án mướp đắng rừng với diện tích 02ha, có 119 hộ tham gia. Các phong trào nông dân, nông thôn luôn được quan tâm và trú trọng, ngày càng nhiều những mô hình phát triển kinh tế có cách làm hay, xuất hiện nhiều gương làm kinh tế điển hình, đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đánh giá kết quả kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu và xác định các giải pháp trọng tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại đã đề ra. Trong đó, giai đoạn 2021-2023, Hội nông dân phường Sông Cầu phấn đấu kết nạp hội viên mới, bình quân mỗi năm từ 03 hội viên trở lên; Hàng năm giới thiệu cho đảng, hội viên ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về đảng 02 hội viên, và hội viên được kết nạp đảng viên mới 01 đảng viên trở lên; 100% cán bộ hội đều được tập huấn nghiệp vụ công tác hội; Tiếp tục nhân rộng và xây dựng các mô hình dân vân khéo, các mô hình sạch nhà tốt ruộng và thành lập mới 01 chi hội. Phấn đấu hàng năm số hộ đăng ký hộ SXKDG các cấp từ 30% trở lên so với tổng số hội viên, đạt 50% so với số hội viên đã đăng ký. hàng năm có 90% hộ nông dân đăng ký Gia đình văn hóa, phấn đấu đạt gia đình văn hóa đạt trên 85% hộ đăng ký.

Giúp đỡ ngày công sửa mương phai tại tổ 14

Trong đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2021, Hội nông dân phường Sông Cầu đã chủ động tuyên truyền hội viên nông dân tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết các cấp, tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nổi bật là Hội nông dân phường Sông Cầu đã huy động hội viên tham gia ủng hộ ngày công lao động tu sửa nhà văn hóa, tu sửa, xây dựng mương phai, giúp đỡ một số gia đình chính sách trên địa bàn thu hoạch cây trồng vụ xuân năm 2021; ủng hộ kinh giọt bắn cho Trạm y tế phường trong công tác phòng chống dịch Covid -19;… Từ nay đến cuối năm 2021, Hội nông dân phường Sông Cầu đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm để các chi hội nông dân hoạt động hiệu quả, các hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 địa phương đề ra./.

 Triệu Biển