Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 07/7, Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn) tổ chức sơ kết đánh giá công tác Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự có các đồng chí: Đặng Văn Lê – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ thành phố; Phạm Quyết Chiến – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh hội nghị

          Báo cáo sơ kết tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng Nhân dân các dân tộc trong phường nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Kinh tế có sự phát triển, sản xuất kinh doanh dịch vụ ổn định; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đáp ứng so với yêu cầu. Đối với công tác thu ngân sách, được tập trung chỉ đạo thu ngay từ những ngày đầu năm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế, tận thu các nguồn thu trên địa bàn. Vì vậy, thu hết tháng 6/2021 được gần 6 tỷ đồng, đạt 68,7%KH. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của phường duy trì phát triển. Công tác chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổ định và giữ vững.

Đảng ủy phường Phùng Chí Kiên thường xuyên chỉ đạo các chi bộ thực hiên nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%, kết quả bầu đủ 21 đại biểu HĐND phường.

6 tháng cuối năm 2021, phường Phùng Chí Kiên tiếp tục vận động Nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tăng cường kiểm tra các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao 7 tỷ 420 triệu đồng. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về y tế, dân số, chính sách xã hội. Thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 85% các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tiếp đó, các đại biểu được quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị gồm: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 02 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy../.

Đặng Tuyết