Bộ Nội vụ tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 25/02, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trực tuyến tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 11 tháng 01 năm 2021 về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 18 tháng 01 năm 2021 Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, giải đáp làm rõ hơn nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp thu những nội dung mà đại biểu tại các điểm cầu nêu; đối với những vấn đề còn vướng mắc Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản trên Cổng thông tin trong thời gian sớm nhất. Đồng chí đề nghị: Các cơ quan Trung ương cần khẩn trương có văn bản trả lời những vướng mắc, đề xuất của các địa phương trong vòng 05 ngày làm việc, có hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai, thực hiện, thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử. Các địa phương tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình thực hiện bầu cử, căn cứ tình hình thực tế của địa phương tổ chức tập trung, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là các thành viên tổ bầu cử. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, cấp phát văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đến các tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cấp xã, các tổ chức phụ trách về bầu cử tiếp tục phối chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo kế hoạch, tiến trình quy định. Đồng chí nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, đề nghị các đơn vị, địa phương vừa tập trung triển khai thành công cuộc bầu cử vừa tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021…/.

Triệu Biển