Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW thành phố Bắc Kạn phát hành cuốn sách “Chuyện kể về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”

Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, năm 2014, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các thí sinh dự thi đã gửi đến Hội thi những câu chuyện sinh động, hấp dẫn về những con người bình dị trong cuộc sống đời thường noi theo Bác, luôn tận tâm, hết lòng vì công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm.

Để tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thành phố lựa chọn, biên tập, phát hành cuốn sách “Chuyện kể về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố
Bắc Kạn” để phát hành trong toàn thành phố.

Hình ảnh một trong những câu truyện trong cuốn sách

Cuốn sách là những câu chuyện của các thí sinh viết để dự thi tại hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, đã được Bộ phận giúp việc chọn lọc. Nhân vật trong cuốn sách là những điển hình tiên tiến đang sống và làm việc tại thành phố Bắc Kạn, là những điển hình mà chúng ta cần học tập và nhân rộng để phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành phong trào cách mạng có sức lan tỏa sâu, rộng, sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.