Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng thành phố Bắc Kạn tháng 8 năm 2015

Các hoạt động kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 81%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 65% kế hoạch năm. Các địa phương tích cực chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc lúa và cây trồng vụ mùa; chăm sóc đàn vật nuôi, trong đó, tiếp tục bình tuyển và cấp cho các hộ tham gia thực hiện Đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần được 449 con. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục giải ngân vốn vay năm 2015 đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016.

Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh trong đó tập trung thực hiện đối với các công trình như Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt tỉnh Bắc Kạn; Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”; công trình cải tạo mở rộng trại giam Công an tỉnh Bắc Kạn; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc 10 công trình chuyển tiếp; giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 60% kế hoạch. Công tác tài nguyên và môi trường cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân.

Công tác giáo dục & đào tạo chỉ đạo các trường kiểm tra cơ sở vật chất; chuẩn bị các điều kiện dạy và học cho năm học mới. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì; công tác Văn hóa – Thông tin, truyền thanh truyền hình tập trung tổ chức tuyên truyền và cổ động trực quan trên địa bàn nhân dịp các ngày lễ lớn, đặc biệt chào mừng Đại Hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các hoạt động chính sách xã hội thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công theo quy định.

Công tác quốc phòng – an ninh được duy trì; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trận tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn các sự kiện kinh tế – văn hóa – chính trị diễn ra trên địa bàn.

Trong tháng Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. Ngay sau Đại hội, Thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VI. Thường trực Thành ủy đã tổ chức họp Ban Thường vụ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bàn về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời, trong tháng Thành ủy đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.