Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và thông tin pháp lý cho hòa giải viên cơ sở

Sáng ngày 18/5/2022, thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ và thông tin pháp lý cho hòa giải ở cơ sở của các xã, phường.

Toàn cảnh lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải ở cơ sở tháng 5/2022

          Hơn 70 học viên được báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn truyền đạt những kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, một số tình huống về hòa giải cơ sở. Các học viên cũng được chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hòa giải, trao đổi một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của người làm công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

 Đặng Tuyết