Chi Đoàn Dân – Chính – Đảng ra quân làm đường giao thông nông thôn

Trong một buổi sáng, hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân thôn Nà Chuông đã tham gia đổ bê tông tuyến đường liên thôn có chiều dài hơn 250m, rộng 1,5m, dày 15cm, tổng giá trị làm lợi trên 50 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh qua đó thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn đối với xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, tô đẹp thêm hình ảnh người đoàn viên thanh niên với tinh thần luôn sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.