Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố sinh hoạt chuyên đề trồng hoa tại khu di tích Nà Tu

Sáng ngày 23/3, Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và trồng hơn 250 cây hoa Ngũ sắc, hoa hồng tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Đoàn viên Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố sinh hoạt chuyên đề Thanh niên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông – nơi ghi dấu chân Bác Hồ tới thăm Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 vào năm 1951, các đoàn viên chi đoàn Dân – Chính – Đảng đã dâng hương báo công trước anh linh Hồ Chủ tịch. Đoàn viên chi đoàn thăm phòng trưng bày hiện vật và ảnh tư liệu của Khu di tích nhằm ôn lại truyền thống thanh niên của địa phương.

Đoàn viên chi đoàn trồng hơn 250 cây hoa Ngũ sắc, tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Nà Tu

Buổi sinh hoạt chuyên đề Thanh niên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giúp cho các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố trau dồi kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn; thực hiện việc đa dạng hóa hình thức và chú trọng về chiều sâu của công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên. Buổi sinh hoạt tạo không khí phấn khởi, vui tươi, khơi dậy niềm tự hào trong bản thân mỗi đoàn viên. Sau buổi sinh hoạt, mỗi đoàn viên như được hun đúc ý chí quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, cống hiến, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xứng đáng là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Minh Cường