Đảng ủy Quân sự thành phố sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Bắc Kạn

Chiều 22/3, Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá Lã Văn Hào, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị Thành ủy Bắc Kạn công bố Quyết định chỉ định đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Đảng uỷ Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Nổi bật đã tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố được nâng cao. Đã tham mưu giúp Thành uỷ, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT thành phố năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ đạo diễn tập cấp xã, phường 5/8 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân vào các đơn vị Quân đội. LLVT thành phố phối hợp tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho nhân dân và LLVT thành phố. Đảng uỷ quân sự thành phố cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần – kỹ thuật, khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí. Thường xuyên củng cố xây dựng cơ quan, doanh trại chính quy, hiện đại. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đúng Luật; Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ DQTV bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 23,4% tăng 0,4%, DBĐV đạt 18,8% tăng 0,4% so với năm 2020.  Hằng năm, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch động viên, kiểm tra SSĐV, huấn luyện, diễn tập đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng DBĐV tích cực tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy định. Hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự thành phố và các phường, xã, các đơn vị tự vệ từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục đề ra những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố cũng đã ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ quân sự thành phố đã đạt được trọng nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. đồng chí Bí thư cũng yêu cầu: Đảng uỷ quân sự thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nhất là nhiệm vụ diễn tập, quy hoạch, đào tạo cán bộ quân sự cấp cơ sở, tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hôi thao; đảm bảo tốt hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu cao; hàng năm đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự phường, xã; làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, SSCĐ trong LLVT thành phố; xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh.

Minh Cường