Hội nghị chuyên đề cung cấp thông tin về Dân số và phát triển năm 2023

Sáng 23/3, Ban Chỉ đạo Dân số & phát triển thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề cung cấp thông tin về công tác Dân số và phát triển năm 2023, cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng; ban; ngành; đoàn thể và các tổ chức hội thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số & phát triển thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số & phát triển thành phố Bắc Kạn phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt về Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; triển khai chương trình truyền thông về Dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Bắc Kan định hướng đến năm 2030. Định hướng nội dung truyền thông trọng tâm về công tác Dân số trong tình hình mới và một số văn bản về công tác dân số.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chuyển đổi hành vi và ủng hộ tích cực của toàn xã hội trong việc giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội.

Hoàng Thạc