Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1138 ngày 22.6.2021 của UBND thành phố bắc Kạn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn