Chủ tịch thành phố thăm nắm tình hình sản xuất vụ Đông xuân tại phường Huyền Tụng

Vụ xuân năm nay phường Huyền Tụng gieo trồng được 102 ha lúa, 41ha  cây ngô; 43 ha cây rau màu các loại. Nhằm động viên bà con nhân dân tích cực hăng say sản xuất, khẩn trương cầy ải gieo mạ cho cây trồng vụ đông xuân, chủ tịch UBND thành phố đã xuống đồng lao động cùng bà con nhân dân, động viên bà con nhân dân sớm hoàn thành trong tháng ba.

Nhân dịp này chủ tịch UBND thành phố đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách Hoàng Văn Chấn trú tại tổ Chí Lèn phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn.