Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại tổ 3, phường Xuất Hóa

Tại lễ công bố, theo Quyết định sáp nhập đã được HĐND tỉnh thông qua kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) từ 10 tổ dân phố giảm xuống còn 07 tổ. Riêng hai tổ Bản Đồn 1, Nà Bản sau khi sáp nhập đổi tên thành tổ dân phố số 3 với tổng số hơn 152 hộ. Tại đây, Đảng ủy phường cũng công bố giải thể hai chi bộ Nà Bản, Bản Đồn 1 theo quy định. Công bố các chức danh đội ngũ cán bộ chuyên trách lâm thời của tổ dân phố số 3.

Tiếp đó, tại ngay hội đại đoàn kết, các đại biểu thành phố, phường Xuất Hóa và bà con tổ dân phố số 3 tổ chức các hoạt động ôn lại nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Đánh giá các hoạt động của tổ dân phố số 3 thực hiện trong một năm qua và đề ra các nhiệm vụ  trọng tâm, đại diện các hộ lên ký giao ước thi đua.

Trong hơn 01 năm phấn đấu, tổ dân phố số 3, phường Xuất Hóa đã tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động các cấp triển khai. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 24 triệu đồng/người/năm. Có 05 hộ  gia đình sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Qua bình xét,có 137/152 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” bằng 89,54%; có  41/152 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” 03 năm liên tục. Có 05 hộ gia đình tiêu biểu được UBND phường khen thưởng. Tổ dân phố đạt “khu dân cư văn hóa”.

Bước sang năm 2020, tổ dân phố số 3, phường Xuất Hóa phấn đấu thực hiện tốt 05 nội dung trọng tâm đó là: Tuyên truyền, vận động nhân dân  chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, khuyến khích các hộ làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, chấp hành tốt hương ươc, quy ước của tổ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội của tổ 3, đặc biệt với sự đồng thuận cao khi thực hiện sáp nhập bà con trong tổ sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, động viên, giúp đỡ để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng tổ dân phố văn minh./.