Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt II năm 2021, Bắc Kạn được phân bổ 2.000 liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca. Để triển khai công tác tiêm chủng diễn ra an toàn và xong trước thời gian quy định, tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo ngành Y tế tỉnh chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid- 19 đợt I trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vắc xin Covid-19 được CDC tỉnh bảo quản theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt I trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Sở Y tế tỉnh, đối tượng được ưu tiên tiêm chủng đợt này là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Người làm trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; người làm việc tại khu cách ly; người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng; tình nguyện viên; phóng viên) và các đối tượng ưu tiên khác nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-CP theo chỉ định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Phạm vi thực hiện và địa điểm tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hình thức tổ chức chiến dịch là triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt tại các địa phương và cuốn chiếu tại các đơn vị, bảo đảm nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn, đúng đối tượng. Bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi chăm sóc sức khỏe đối tượng sau tiêm. Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các Hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 “về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”; Công văn số 1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế “về việc giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”; Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 (vắc xin AstraZeneca) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành tháng 3/2021 và tình hình diễn biến thực tế, bảo đảm an toàn cho mọi người tiêm; bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi chăm sóc sức khỏe đối tượng sau tiêm. Trong quá trình thực hiện bảo đảm các quy định về phòng, chống Covid-19 tại điểm tiêm chủng, đặc biệt là thực hiện 5K.

Đồng chí Tạc Văn Nam- Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022, cùng với tiếp nhận, bảo quản tốt 2.000 liều vắc xin theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai thực hiện tiêm chủng theo quy định và sẵn sàng cho kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn tỉnh. Sở Y tế cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng và hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca; hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có địa điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo tập huấn, hướng dẫn các đơn vị triển khai; đồng thời bảo đảm cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các đơn vị…

Đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 này khác với các đợt tiêm chủng vắc xin khác đang được triển khai tại tỉnh. Do đó, cùng với nắm chắc các nội dung trong quy trình tiêm chủng, từ việc tiếp nhận vắc xin đến bảo quản, triển khai khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm và xử lý các phản ứng sau tiêm, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để tổ chức triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất. Về độ an toàn khi tiêm vắc xin AstraZeneca, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào quá mẫn cảm sau tiêm chủng, kể cả huyết khối sau tiêm vắc xin AstraZeneca. Do vậy, cùng chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, ngành Y tế tỉnh cần tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp trong tỉnh và phối hợp tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu tác dụng và mức độ an toàn của vắc xin AstraZeneca.

Trung tâm y tế các huyện trong tỉnh tiếp nhận, vận chuyển vắc xin Covid-19 từ CDC tỉnh để chuẩn bị tổ chức tiêm chủng tại địa phương theo kế hoạch.

Với 2.000 liều vắc xin được cấp trong đợt đầu tiên, tỉnh dự kiến sẽ tiến hành tiêm cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên là những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch xong trước ngày 15/5/2021 theo lịch cấp vắc xin của Bộ Y tế. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng với sự chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để tổ chức triển khai đúng quy định, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh, bắt đầu từ ngày 22/4/2021 ngành Y tế và các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phấn đấu hoàn thành trong ngày 29/4/2021, với mục tiêu trên 90% đối tượng được ưu tiên lập danh sách tiêm trong đợt I được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tổ chức tiêm hết 100% số lọ/liều vắc xin được Bộ Y tế cấp. Bảo đảm an toàn trong tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn