Cơ quan phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cù Thị Huệ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố; đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng sự có mặt của 19 cán bộ, công chức của phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan phường; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan phường; báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2016, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2017.

Trong năm qua, hoạt động của cơ quan và Công đoàn phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động thành phố; chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường trong năm 2016. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, phường đã triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quy chế dân chủ cơ quan phường, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2016; công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được thủ trưởng cơ quan và công đoàn phường phối hợp chăm lo, động viên kịp thời như tổ chức đi thăm quan, khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ tết…với số tiền trên 8,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường. Năm 2016, phường có 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 16 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 01 đồng chí đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”; phường được UBND thành phố tặng giấy khen đơn vị dẫn đầu khối thi đua xã, phường năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cù Thị Huệ – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà cán bộ, công chức phường đạt được trong năm 2016, đồng thời các đồng chí đề nghị năm 2017, cán bộ công chức phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động cán bộ, công chức tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; cần quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên. Đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, công chức và người lao động của phường tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí, đồng thời Ban chấp hành Công đoàn phường đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2017./.