Ban Chỉ đạo nông thôn mới thành phố Bắc Kạn ra quân xây dựng nông thôn mới

Nông Thượng là xã nông nghiệp có xuất phát điểm thấp gặp không ít nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên hết năm 2016, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn lại 04 tiêu chí phấn đấu hoàn thành vào năm 2017.

Tại buổi lễ phát động, ông Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết “ Cấp ủy chính quyền địa phương cho rằng việc tổ chức buổi lễ ra quân là vô cùng cần thiết. Trong buổi lễ này, việc xã hội hóa xây dựng nông thôn mới  đã nhận được những động thái tích cực của các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tham gia ủng hộ với số tiền gần 300 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới để Nông Thượng trở thành xã đầu tiên của thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Ngay sau lễ phát động, các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Bắc Kạn, đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên xã Nông Thượng, đoàn viên thanhh niên Công an thành phố, các xã, phường, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn từ xã phường đến thành phố và đông đảo bà con nhân dân xã Nông Thượng đã chủ động tham gia lao động vệ sinh tại những khu vực trọng điểm nhất về môi trường. Đó là khơi thông hệ thống mương thoát nước, phát quang bụi rậm các trục đường chính, đường liên thôn, dọn dẹp vệ sinh nước thải, rác thải khu vực suối chảy qua khu dân cư.

Nói đến bốn tiêu chí phấn đấu hoàn thành trong năm nay, ông Phượng Hoàng Minh – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng khẳng định với những nguồn lực đóng góp từ xã hội hóa này, xã sẽ tiếp tục huy động, tuyên truyền bà con tham gia tích cực hoàn thành thêm các tiêu chí còn lại. Đặc biệt là từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân thực hiện tốt tiêu chí về môi trường.