Nông dân thành phố chăm sóc cây trồng vụ xuân

(backancity.gov.vn) – Vụ Xuân năm 2024, thành phố Bắc Kạn đã gieo trồng được hơn 270 ha lúa, 95 ha ngô và 20ha rau màu các loại. Hiện tại bà con nông dân trên địa bàn đang tập trung nhân lực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Bắt vào các đợt nắng nóng, ốc bươu vàng xuất hiện khá nhiều trên một số trà lúa sớm. Vì vậy, vào thời điểm sáng sớm và chiều tối râm mát, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tranh thủ ra ruộng phun phòng trừ và nhặt ốc, trứng ốc bươu vàng hại lúa. Ông Nguyễn Duy Khôi, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi phải nhặt hết ốc không chúng phát triển nhanh, gây hại nhiều cho lúa…”

Nông dân xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn ra ruộng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa xuân

Hiện các xã, phường trên địa bàn thành phố đang tập trung chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát đồng ruộng, tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và chủ động phòng, trừ dịch hại trên cây lúa cũng như cây màu vụ xuân khác. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình sâu bệnh để khuyến cáo người dân các biện pháp phòng, chống sâu bệnh hại lúa làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vụ xuân.

Ông Hoàng Quang Hoạt, Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo ngành chuyên môn tuyên truyền bà con thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn bà con phòng trừ sâu bệnh.”

Để bảo đảm nguồn nước tưới cho các loại cây trồng, nhất là cây lúa, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với các diện tích có nguy cơ bị hạn cao cũng đã được người dân chủ động chuyển sang trồng cây màu và có biện pháp đắp bờ giữ nước cho cây trồng. Bà Hà Thị Nấm, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Năm nay nắng nóng sớm nên phải chú ý nước tới nhiều hơn, be bờ giữ nước cho cây màu mới phát triển được…”

Xác định vụ xuân là vụ chủ lực, quyết định đến kết quả sản xuất các vụ khác trong năm, thành phố Bắc Kạn đang tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh hại. Trong đó, ưu tiên sử dụng các biện pháp sinh học như: Phát quang bờ ruộng, bẫy, bảo vệ thiên địch; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần đạt năng suất, sản lượng cao./.

Minh Cường