Thành phố tăng cường công tác trồng rừng

(backancity.gov.vn)- Những ngày gần đây, tranh thủ thời tiết thuận lợi, mưa nhiều, người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị cây giống, tăng cường công tác trồng rừng.

Người dân thành phố Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị cây giống, tăng cường công tác trồng rừng

Vụ trồng rừng năm nay, thành phố Bắc Kạn phấn đấu trồng mới hơn 140ha. Do suốt hơn 1 tháng qua thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến cho tiến độ trồng rừng của thành phố bị chậm, mới chỉ đạt gần 30% kế hoạch giao. Vì vậy, để chủ động về giống cây trồng rừng đảm bảo cung cấp cho người dân trồng cây ngay khi gặp thời tiết thuận lợi, các cơ sở gieo ươm giống trên địa bàn thành phố đang thực hiện chăm sóc giống cây hiện có, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Cơ cấu giống cây trồng rừng năm nay của thành phố chủ yếu là quế, mỡ, keo…. Hạt Kiểm lâm thành phố và các  xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chuẩn bị hiện trường trồng rừng đối với những diện tích khai thác trắng, rà soát những diện tích đất trống để trồng cây phân tán.

Minh Cường