CÔNG VĂN Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 301/CV-BTGTU Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Đề cương-Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5,

Nguồn: BTG thành ủy