CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam ( 30/4 ) và ngày Quốc tế Lao động ( 1/5 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 2358/UBND- VXNV V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam ( 30/4 ) và ngày Quốc tế Lao động ( 1/5 )

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn