CÔNG VĂN V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 161/UBND-TNMT V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn