CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 222/CV-VHTT V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 

 Kế hoạch 770/KH-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 Nguồn: UBND thành phố Bắc kạn