Cử tri thành phố Bắc Kạn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra thành công, thì ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thông qua việc công tâm, sẵn sàng tìm hiểu, sàng lọc danh sách ứng cử viên đại biểu các cấp và việc sử dụng lá phiếu của mỗi cử tri sẽ quyết định đến chất lượng của cuộc bầu cử. Qua làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay, phần lớn các bậc cử tri trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới và nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tổ dân cư số 9 phường Sông Cầu, thuộc đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Bắc Kạn. Theo danh sách đã niêm yết, trong đợt bầu cử sắp tới tổ 9 phường Sông Cầu có 264 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ông: Vũ Văn Mậu- Tổ trưởng tổ dân phố 9 phường Sông Cầu cho biết: Để phục vụ tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22/5, tổ đã lập danh sách cử tri, tổ chức các cuộc họp đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 và đảng viên chi bộ, các hộ gia đình đi bầu cử theo đúng quy định)

Để cử tri của tổ đi bỏ phiếu đầy đủ, tránh việc một người đi bỏ phiếu hộ nhiều người. Ông: Vũ Văn Mậu- Tổ trưởng tổ dân phố 9 phường Sông Cầu cho biết thêm:  “Tổ làm phiếu kiểm tra cử tri hộ gia đình, tổ quản lý và phát thẻ cử tri tại phòng bỏ phiếu để kiểm tra và giám sát số  cử tri đã đi bầu và chưa đi bầu để có biện pháp nhắc nhở, đôn đốc các hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đúng giờ.”

Trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, điều mà mỗi cử tri mong muốn nhất đó là tính dân chủ, công khai trong quá trình lựa chọn và giới thiệu các ứng cử viên. Và tính dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương trong thời gian qua, thể hiện ở  chỗ, mọi cử tri đều được tham gia lấy ý kiến đối với người ứng cử. Để có danh sách chính thức các ứng cử viên, các cử tri không chỉ thể hiện sự thống nhất hoặc nhất trí một chiều, mà đã có sự bàn bạc, xem xét, cân nhắc, đồng ý hay không đồng ý với dự kiến của các cấp thẩm quyền. Qua kết quả thành công của các hội nghị hiệp thương trong thời gian qua cũng cho thấy trách nhiệm cao của các bậc cử tri trong việc cho ý kiến và nhận xét đối với mỗi ứng cử viên trên địa bàn.

Theo danh sách đã thống kê, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có hơn 31.000 cử tri. Ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri được  thể hiện ngay từ việc các cử tri chủ động tìm hiểu, xác minh lại thông tin cá nhân của mình thông qua danh sách cử tri được niêm yết tại mỗi thôn, tổ dân phố. Xem các thông tin này đã đầy đủ, chính xác chưa ? và cũng để đảm bảo mỗi cử tri sẽ bỏ phiếu đúng khu vực, không bỏ nhầm, bỏ sót. Việc làm này cho thấy, cử tri đã có ý thức trong việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Qua trao đổi với một số cử tri cho thấy, nhìn chung danh sách các cử tri đã niêm yết đều rất đầy đủ thông tin và chính xác.

Với mỗi lá phiếu bầu vào ngày 22/5 sắp tới, cử tri không chỉ thể hiện quyền lợi, trách nhiệm của mình mà còn gửi gắm vào đó niềm tin và hi vọng. Chính vì vậy, để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra thành công, hơn bao giờ hết, mỗi cử tri phải tiếp tục phát huy cao trách nhiệm của bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước những tác động tiêu cực bên ngoài; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Và mỗi cử tri hãy khách quan khi thực hiện quyền công dân cao cả của mình, bầu ra những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất, có tài – có đức vào cơ quan lập pháp, để đại diện cho quyền lợi của chính mình và xã hội./.