Gặp gở, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4, 5 phường Phùng Chí Kiên

Tại địa điểm hội trường trung tâm học tập cộng đồng phường, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND phường gồm: Ông Vũ Trọng Chương, ông Nguyễn Xuân Hòa, ông Trần Quốc Đảo, ông Lê Đăng Hùng, ông Nghiêm Sơn Hà, ông Nguyễn Đức Kiên, bà Đồng Thị Thu Thảo, bà Trần Thị Bắc đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các tổ dân phố số 9, 11 phường Phùng Chí Kiên.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện sự hiểu biết về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; những vấn đề nhân dân địa phương quan tâm; hiểu biết về HĐND, đại biểu HĐND và đề ra các giải pháp cụ thể nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường khóa VI. Các ứng cử viên cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó; tích cực tu dưỡng rèn luyện đạo đức; tự học tập và học tập nâng cao trình độ; làm tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND để không phụ lòng tin của cử tri.

Đóng góp ý kiến, cử tri bày tỏ sự tín nhiệm về tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các ứng cử viên; đồng thời kỳ vọng, mong muốn các ứng cử viên cụ thể hóa chương trình hành động vào hoạt động thực tế, gắn việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử vào từng vị trí công việc được giao, góp phần xây dựng phường phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt vừa phải làm tốt vai trò cầu nối, vai trò đại diện với việc thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Ông Lê Đăng Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường thay mặt các ứng cử viên cảm ơn, tiếp thu ý kiến cử tri và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; triển khai một số nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương; đề nghị cử tri trở thành những tuyên truyền viên tại cơ sở; vận động nhân dân dân ở khu dân cư tích cực tham gia để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công.

Đông đảo cử tri đơn vị bầu cử số 4 phường Phùng Chí Kiên đến dự và đóng góp ý kiến với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường khóa VI 

Tại địa điểm nhà văn hóa tổ 10, các ứng cử viên đại biểu HĐND phường gồm: Bà Nguyễn Thị Quyết, ông Nguyễn Ngọc Tân, ông Đỗ Thanh Giang, ông Ngô Xuân Mùi, bà Trương Thị Xuân, ông Trần Văn Dũng, bà Đào Thị Trầm, ông Vũ Đại Phong đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các tổ dân phố số 10, 12 phường Phùng Chí Kiên. 

Các ứng cử viên đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình hình cụ thể ở địa phương, tập trung vào chương trình hành động góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; về công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; quan ngại về vệ sinh thực phẩm; đường giao thông liên tổ; về công tác an ninh trật tự; về việc làm, công tác thu hút, tập hợp thanh niên. Ứng cử viên hứa hẹn trước cử tri, dù có trở thành đại biểu HĐND phường hay không cũng sẽ đem hết khả năng,trí tuệ của mình cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.