Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác bầu cử

Đến nay, 02 đơn vị đã chủ động triển khai nghiêm túc, bài bản công tác bầu cử, tích cực thông tin tuyên truyền về bầu cử với các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Các hội nghị triển khai công tác bầu cử, lồng ghép trong các hội nghị khác nhau của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; thông tin đến thôn, tổ dân phố, treo panô, áp phích, khẩu hiệu, tranh, ảnh cổ động tại các trục đường và các nơi công cộng. Niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tại các khu vực bỏ phiếu đúng thời gian theo quy định của Luật; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết đảm bảo đúng thẩm quyền và quy trình.

Qua kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu của xã Dương Quang, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, triển khai các bước bầu cử, đảm bảo tiến độ, đúng luật của 2 đơn vị. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử, 02 đơn vị cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền luật bầu cử, tổ chức vận động bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật. Đồng thời, kiểm tra cơ sở vật chất và các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.