Phường Sông Cầu tích cực chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phường Sông cầu, thành phố Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử phường; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Uỷ ban Bầu cử phường đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước, quy trình bầu cử, thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc Uỷ ban bầu cử. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật. Ông Bế Ngọc Anh – Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn cho biết: Phường triển khai công tác bảo vệ tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ dân phố họp tổ, quán triệt nội dung đi bỏ phiếu đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Phường Sông cầu có 41 người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu ra 25 đại biểu chính thức. Trong đó tỷ lệ nữ là 19 người, chiếm 46%; đại biểu trẻ có 10 người, chiếm 24%; đại biểu ngoài Đảng có 10 người, chiếm tỉ lệ 24%.

Trao đổi với phóng viên, ông Bế Ngọc Anh- Chủ tịch UBND phường cho biết thêm: Trong quá trình triển khai công tác bầu cử luôn có sự quan tâm chỉ đạo của ủy ban bầu cử thành phố và sự nhiệt tình trách nhiệm của các ông, bà tổ trưởng tổ dân phố nên trong quá trình triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, cùng với sự chuẩn bị tích cực của ủy ban bầu cử phường và ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri phường Sông Cầu sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5 thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của địa phương.