Thành phố Bắc Kạn sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trên dọc các tuyến phố của thành phố Bắc Kạn, cờ, biểu ngữ, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động được treo, dựng trang hoàng rực rỡ. Cùng với đó là các thông tin về ngày bầu cử, quyền của cử tri khi cầm lá phiếu để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội, HĐND các cấp đã được phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Bắc Kạn tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và cổng thông tin điện tử thành phố. Có thể thấy, việc tuyên truyền đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu của cuộc bầu cử.

Thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố được bầu là 30 đại biểu, trong đó có 05 đơn vị bầu 03 đại biểu và 03 đơn vị bầu 05 đại biểu. Có 56 khu vực bỏ phiếu và đã hoàn thành việc thành lập 56 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định (trong đó có 02 khu vực bỏ phiếu riêng là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Dân tộc nội trú Bắc Kạn thuộc phường Sông Cầu). Đối với cấp xã, phường đã ấn định số lượng đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND xã, phường; ấn định số lượng đơn vị bầu cử gồm có 54 đơn vị bầu cử với số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 200 đại biểu. Tại 100% các điểm bỏ phiếu còn có các bảng niêm yết danh sách và ảnh chân dung, tiểu sử của đại biểu ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp để người dân tiện theo dõi, tìm hiểu, nắm bắt được chất lượng của các đại biểu ứng cử, từ đó làm cơ sở để lựa chọn những người có đức, có tài đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Tại các đơn vị bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri các xã, phường với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Các ứng cử viên đã dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội, HĐND giúp cử tri địa phương giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, chăm lo đời sống cho người dân. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm niềm tin của cử tri.

Các đồng chí lãnh đạo của thành phố đã đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại các xã, phường trên địa bàn. Cơ bản qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố được các xã, phường triển khai thực hiện theo đúng luật định, đúng sự chỉ đạo của cấp trên.

Có thể thấy, từ cơ sở vật chất cho đến công tác nhân sự để chuẩn bị cho ngày trọng đại đã sẵn sàng. Ngày bầu cử đang đến gần, không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa ở khắp nơi trên địa bàn thành phố. Những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.