Cử tri xã Dương Quang quan tâm đến công tác quản lý đô thị

Tại hội nghị, bà Đinh Thị Liễu, đại biểu HĐND thị xã thay mặt tổ đại biểu báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Tám của cơ quan có thẩm quyền; phổ biến, tuyên truyền và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ Tám HĐND đã ban hành.

Cử tri xã Dương Quang hết sức vui mừng trước kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm; nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2014; đồng thời phát biểu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính quyền các cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, quan tâm đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới như hệ thống kênh mương thủy lợi, cầu treo; đầu tư cơ sở vất chất trường học; tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa mất an ninh trật tự khu vực đường Phặc Tràng; tập huấn cho nông dân tận dụng rơm rạ sau thu hoạch làm phân vi sinh để hạn chế vứt ra sông suối. Cần rút kinh nghiệm, quy trách nhiệm về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội còn sai thông tin trong thẻ; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất chậm ảnh hưởng đến các giao dịch dân sự của nhân dân. Cử tri mong muốn thị xã sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được đề cập qua nhiều kỳ họp HĐND như vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, giải phóng mặt bằng nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ…Đặc biệt, cử tri rất quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển thị xã trở thành thành phố, trong đó cần chú trọng về quản lý đô thị, đề nghị làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hoàn chỉnh một số công trình trọng điểm, sớm ban hành Quy chế quản lý đô thị, làm tốt công tác gắn biển tên đường phố, biển số nhà và triển khai tốt công tác xã hội hóa quản lý đô thị.

Lãnh đạo UBND xã Dương Quang và lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên – Môi trường Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế thị xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ và trả lời một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền tại hội nghị. Những vấn đề còn lại sẽ được tổng hợp, chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, chỉ đạo, giải quyết và thông tin đến cử tri vào thời gian sớm nhất./.