Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Đức Xuân

Đại biểu HĐND thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 6; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố và thu thập ý kiến cử tri. Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VI và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp, cử tri phường Đức Xuân đều phấn khởi trước những kết quả đạt được về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền của thành phố cần quan tâm giải quyết dứt điểm những bất cập, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch đô thị, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường ở một số khu vực chưa đảm bảo; quan tâm sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại khu dân cư; đường giao thông; công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố cần nêu cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tăng cường đi cơ sở thăm nắm tình hình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

          Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thành phố và phường tiếp thu, trả lời trực tiếp tại hội nghị./.