Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng sau kỳ họp thứ 2

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa VI. Theo đó, kỳ họp đã được nghe hoặc nghiên cứu, xem xét 18 báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; thu, chi ngân sách địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo công tác của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ tháng 7/2015 đến nay; trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2; quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; báo cáo của Ủy ban MTTQ VN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban MTTQ VN thành phố với HĐND, UBND cùng cấp. Kỳ họp đã nhận được 02 đơn của cử tri, 07 phiếu kiến nghị của đại biểu mời, 03 phiếu chất vấn của đại biểu HĐND thành phố và phân loại, xử lý theo thẩm quyền. Với sự thống nhất cao của đại biểu, kỳ họp đã ban hành được 03 nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa VI đối với ông Phan Đình Huy, Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng thành phố Bắc Kạn năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn trực tiếp trả lời cử tri

Đại biểu HĐND thành phố cũng trực tiếp thông tin về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri phường Huyền Tụng trước kỳ họp thứ 2 của cơ quan có thẩm quyền. Cử tri cơ bản đồng tình với những đánh giá về công tác lãnh đạo, điều  hành, kết quả đạt được của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016 trên các lĩnh vực; đồng thời tiếp tục kiến nghị những vấn đề liến quan trực tiếp đến đời sống nhân dân tại cơ sở. Với 10 lượt ý kiến, cử tri đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm những bất cập trong công tác thi công xây dựng tuyến đường từ tổ 1A đi tổ Khuổi Pái ảnh hưởng đến đời sống nhân dân (gây úng lụt cục bộ, lu lèn làm nứt tường nhà dân, trong thiết kế không có mương thoát nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…); tổ chức gắn biển số nhà để thuận tiện trong công tác quản lý địa bàn; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện việc xây dựng đường giao thông trong các ngõ hẻm hoặc cuối tuyến; xử lý ô nhiễm nguồn nước từ nghĩa trang Đon Tuấn đối với các hộ dân lân cận; xây kè lưu vực Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn Ngoài; báo cáo cơ quan có thẩm quyền can thiệp với lâm trường để điều chuyển một số diện tích đất rừng sản xuất cho các hộ dân; kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; phụ cấp, thù lao cho cán bộ tổ dân phố cần sát với từng loại hình, hiện nay chênh lệch rất ít trong khi khối lượng công việc gấp nhiều lần là chưa phù hợp.

Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải trình một số ý kiến cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.