Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VI. 

Tiếp đó, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: Việc thực hiện quy chế quản lý đô thị còn một số tồn tại: tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang, tắc cống nước thải, một số nơi chưa có biển ngõ, ngách; Vấn đề giải phóng mặt bằng:  Dự án khu dân cư Minh Khai hiện người dân cấy lúa vào phần đất đã thu hồi vậy có được thu hoạch không; Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng; Xem xét việc đào tạo nghề cho người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất…

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được lãnh đạo thành phố và lãnh đạo phường trả lời trực tiếp. Các ý kiến còn lại đã được tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.