Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri Phường Phùng Chí Kiên

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố và thông tin kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp. Thực hiện quy định của pháp luật, từng vị đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 3 Phường Phùng Chí Kiên đã báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của người đại biểu năm 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nhận xét, cho ý kiến về hoạt động của đại biểu HĐND thành phố ở đơn vị bầu cử số 3, cử tri Phường Phùng Chí Kiên đều đồng tình, đánh giá cao kết quả hoạt động của các vị đại biểu HĐND với mức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015 và trong cả nhiệm kỳ; đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND cố gắng giành nhiều thời gian đi cơ sở, liên hệ với các tổ dân phố, xuống trực tiếp với nhân nhân để nghe dân nói, tham gia ý kiến với nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016, cử tri nhất trí với báo cáo đánh giá về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện; về nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tiếp theo; đặc biệt ghi nhận sự năng động, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và hiệu quả hoạt động của lãnh đạo chính quyền thành phố, nổi bật là vai trò của Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian vừa qua.

 Đồng thời, cử tri phản ánh, đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, chấn chỉnh đối với một số bộ phận thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho nhân dân có trường hợp còn chậm, chưa làm hết trách nhiệm, để nhân dân phải làm lại hoặc đi lại nhiều lần; phối hợp với cơ quan có liên quan sớm chi trả tiền bồi thường GPMB phần thu hồi bổ sung để thực hiện gói thầu số 2 công trình Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 đoạn qua thị xã Bắc Kạn vì kéo dài đã 4 năm; trình cấp có thẩm quyền mở đường ngang qua dải phân cách ở những đoạn quá dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.  

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền tại hội nghị; thông tin thêm với cử tri tình hình kinh tế – xã hội; một số định hướng lớn trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, sắp xếp các phòng, ban thời gian tới của thành phố để nhân dân biết, theo dõi và giám sát./.