Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Dương Quang

Hội nghị đã nghe đoàn đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố; trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước; báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của người đại biểu HĐND năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tiến hành thu thập ý kiến cử tri.

Cử tri xã Dương Quang đều nhất trí với báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố năm 2015; chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016. Cử tri cũng ghi nhận, đánh giá cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử xã Dương Quang, đã bám sát địa bàn, cơ sở, thăm nắm và quan tâm đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.   

Cử tri đề nghị thành phố phối hợp với cơ quan liên quan, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cử tri quan tâm như: Tiến hành kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác cát bằng máy móc, múc đất đổ thẳng xuống sông gây ô nhiễm dòng chảy; sửa chữa mương mương phai, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho cánh đồng thôn Phặc Tràng; chi trả tiền hỗ trợ di chuyển mồ mả để nhân dân chủ động di rời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình và có giải pháp phòng chống ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân thôn Bản Pẻn khi thi công công trình hồ chứa nước Nặm Cắt trong mùa mưa lũ sắp tới; sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo bản án của Tòa án nhân dân tỉnh; xác định điểm tập kết và trang bị xe gom rác để nhân dân thực hiện, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực thôn Phặc Tràng… 

Chủ tịch UBND xã Dương Quang; lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến còn lại được đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông tin đến cử tri theo quy định./.