Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Hội nghị đã nghe đoàn đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ Mười một HĐND thành phố khóa V; thông tin trả lời ý kiến cử tri trong lần tiếp xúc trước. Từng vị đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử xã Nông Thượng cũng báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động năm 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thu thập ý kiến cử tri.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri xã Nông Thượng đều nhất trí với đánh giá về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; hoạt động của HĐND, UBND thành phố năm 2015 và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2016. Cử tri cũng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử xã Nông Thượng, đã làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, đi sâu, đi sát cơ sở, quan tâm lắng nghe, chuyển tải và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Cử tri mong muốn thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số khó khăn ở cơ sở như: Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trường hợp còn chậm; tình trạng một số khu vực hai bên đường 257 không có rãnh thoát nước làm ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường; ngõ hẻm chưa có điện chiếu sáng nên có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, trở thành nơi tụ tập của một số phần tử có thể gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố  trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo UBND xã Nông Thượng và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

 Bà Nông Phương Lê đại diện đoàn đại biểu HĐND cảm ơn sự theo dõi, giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện của cử xã Nông Thượng đối với hoạt động của các đại biểu HĐND trong suốt thời gian qua; đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri để chuyển tải, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định./.