Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và xã Nông Thượng

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố 10 tháng đầu năm 2018. Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VI.


Tiếp xuc cử tri phường Huyền Tụng

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Huyền Tụng đã nhất trí kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm về các vấn đề như: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đền bù còn chưa thỏa đáng, đường giao thông nông thôn hư hỏng nặng do xe trở nguyên vật liệu gây ra; Cần quan tâm xây thêm kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất cho người dân; ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khuổi Mật cần sớm được giải quyết…

Tại xã Nông Thượng kiến nghị những vấn đề như về chế độ chính sách cho những người có công, đã có ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri trước nhưng chưa được trả lời; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc tranh chấp đất đai chưa được giải quyết; xét hộ nghèo tiêu chí về nhà ở chưa được hợp lý; việc trao quà cho gia đình chính sách, người có công dịp 27/7 chưa được chính quyền quan tâm; Về kinh phí cho Hội người cao tuổi còn ít; lãnh đạo xã cần quan tâm hơn tới phong trào của Hội người cao tuổi…

      Tại phường Xuất Hóa, Có 06 lượt cử tri kiến nghị thêm một số nội dung như: Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung còn chậm chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; Một số hộ dân thuộc diện phải nộp thuế phi nông nghiệp chưa biết rõ về loại thuế này đề nghị đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với UBND phường tuyên truyền cho nhân dân để người dân nộp thuế đúng với diện tích đã kê khai; Có phương án xử lý, khắc phục vấn đề điện sinh hoạt cho 18 hộ dân tại tổ Bản Pyat; tình trạng cột treo dây thông tin đặt ngay trước cửa nhà dân tại tổ Thác Giềng sớm có phương án di dời; bố trí, sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động điều dưỡng cho các đối tượng người có công năm 2018…