Hơn 200 đại biểu HĐND thành phố và xã phường được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động giám sát

Với phương pháp truyền đạt khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã truyền đạt đến các đại biểu những nội dung cơ bản về: Hoạt động giám sát của HĐND, giám sát của Thường trực HĐND; Điều hòa hoạt động của các Ban HĐND; phân công giám sát đối với tổ đại biểu HĐND.

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, từ đó giúp cho Thường trực, các Ban HĐND xã, phường trên địa bàn thành phố hiểu, nắm chắc hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.