Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác quản lý đất đai tại phường Đức Xuân

Tổ đại biểu số 1, HĐND thành phố Bắc Kạn tiến hành giám sát thực tế tình hình đất công tại các tổ 5,6,7A, 10A,10B và tổ 11A.

Theo báo cáo của UBND phường Đức Xuân, hiện nay tổng diện tích đất công trên địa bàn phường là gần 8000 m2. Trong đó diện tích đất công chưa sử dụng khoảng hơn 4000 m2, còn lại gần 4000m2 đất công người dân đã sử dụng làm công trình, làm nơi buôn bán và trồng rau…

Tại buổi làm việc, Tổ đại biểu số 1, HĐND thành phố Bắc Kạn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của chính quyền địa phương về tình hình quản lý đất công chưa sử dụng trên địa bàn. Qua đó, Tổ đại biểu số 1đề nghị UBND phường Đức Xuân cần tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố kiểm tra rà soát tình hình đất công chưa sử dụng, nhất là các trường hợp sử dụng không đúng quy định nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công./.