Giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

 Trước đó, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đã có các kiến nghị tại văn bản số 42/BC- ĐGS về kết quả giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các kiến nghị của Đoàn giám sát UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, phân công cho các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện các kiến nghị của HĐND thành phố. Nhìn chung công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực , khu vực vỉa hè, lòng  đường cơ bản thông thoáng , đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị , tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được , công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố vẫn còn những hạn chế bất cập cần được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tại buổi tái giám sát , đòan giám sát đã yêu cầu UBND thành phố làm rõ một số vấn đề như : Việc sửa đổi , bổ sung Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố để sớm ban hành, cần có biện pháp tích cực để chống lấn chiếm đường thoát hiểm tại các khu dân cư, các phòng ban chuyên môn của thành phố cần tích cực đi cơ sở, phối hợp UBND các xã phường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. UBND thành phố cần tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của ủy ban đối với các xã phường.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, lãnh đạo UBND thành phố đã trao đổi và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời cũng kiến nghị với đoàn giám sát kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để thành phố thực hiện ban hành  chế quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo đúng quy định.